Erikoisjälki (FH):
Tulos 1. 2.
3 p. 8 p.

Kansalliset pelastuskoirakokeet; jälki ja haku hyväksytty 8 p.


Lisäpisteet arvokisoista:
Tulos 1. 2. 3.
Piirinmestaruus 4 p. 3 p. 2 p.
Rotumestaruus 6 p. 4 p. 2 p.
Suomenmestaruus 10 p. 7 p. 5 p.


4 §

Sääntöjä ja tuloksia koskevat erimielisyydet ratkaisee SDY- FDF Ry:n
Pohjanmaan alaosaston hallitus, joka myös tekee sääntöihin mahdollisimman pian
tarkistukset koesääntöjen oleellisesti muuttuessa.Vuoden toko-dobermann

1 §

Vuoden toko-dobermann -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen SDY-FDF ry:n Pohjanmaan alaosaston jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä dobermannilla. Mikäli koiralla on useita omistajia,
on jokaisen oltava alaosaston jäsen kilpailuvuoden alusta.
Omistajan/omistajien on kuuluttava kilpailuvuoden alusta myös SDY-FDF ry:hyn.
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.
 Vuoden toko-dobermann -arvo jaetaan kevätkokouksen yhteydessä koiran koemenestyksen perusteella
kilpailuvuotta seuraavan vuoden keväällä.


2 §

Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan lähettämän kirjallisen selvityksen perusteella.
Selvitys on lähetettävä alaosaston sihteerille viimeistään kilpailuvuotta seuraavan tammikuun 31. päivään mennessä. Pisteet huomioidaan enintään kuudesta (6) virallisesta kokeesta Suomessa.


3 §

Tulokset pisteytetään seuraavasti:
ALO AVO VOI EVL
1. Tulos 4 p. 6 p. 8 p. 10 p.
2. Tulos 2 p. 4 p. 6 p. 8 p.
3. Tulos - p. 2 p. 4 p. 6 p.

Lisäpisteet:

1. Piirinmestaruuskokeeseen osallistuminen 2 p.
2. Kansainväliseen kokeeseen osallistuminen 2 p.
3. Rotumestaruuskokeeseen osallistuminen 3 p.
4. Suomenmestaruuskokeeseen osallistuminen 4 p
.

Koulutustunnuksesta saa aina kaksi (2) lisäpistettä.
 

Tasatuloksessa ratkaisee:


1. Yhteenlasketut pisteet

2. Ykköstulosten määrä
3. Ykkössijoitusten määrä
4. Korkeimmassa luokassa kilpaillut
5. Sijoitus rotumestaruus-/suomenmestaruuskokeissa


HUOM! Liitä kopio kilpailukirjasta tulosten ilmoitukseen!


4 §

Sääntöjä ja tuloksia koskevat erimielisyydet ratkaisee SDY-FDF ry:n Pohjanmaan
alaosaston hallitus, joka tekee sääntöihin mahdolliset muutokset ja korjaukset.

Nämä säännöt astuvat voimaan 01.02.2009.


Pohjanmaan Malja (jaettu viimeisen kerran 2013)

Lahjoittajana Pia ja Matti Koivukoski, Kennel Greatman´s

1 §

Pohjanmaan maljasta on oikeutettu kilpailemaan jokainen SDY-FDF ry:n Pohjanmaan alaosaston jäsen omistamallaan Suomessa asuvan suomalaisen kasvattamalla dobermannilla.
Mikäli koiralla on useita omistajia, jokaisen on oltava alaosaston jäsen kilpailuvuoden alusta.
Omistajan/omistajien on kuuluttava kilpailuvuoden alusta myös SDY-FDF ry:hyn. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.
Tulokset julkaistaan seuraavan vuoden keväkokouksessa.
 

2 §


P
isteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan lähettämän kirjallisen selvityksen pohjalta. Selvitys on lähetettävä alaosaston sihteerille viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä.
Pisteet huomioidaan korkeintaan kymmenestä (10) tuloksesta: näyttelyt, pk-kokeet,
luonnetesti ja käyttäytymiskoe. Koiran omistaja saa valita haluamansa tulokset. Pyydettäessä on esitettävä alkuperäiset kaavakkeet tuloksista.


3 §

Näyttelysaavutukset pisteytetään seuraavasti:
ROP 6 p.
VSP 5 p.
PU/PN 2 4 p.
PU/PN 3 3 p.
PU/PN 4 2 p.
RYP 1 6 p.
RYP 2 5 p.
RYP 3 4 p.
RYP 4 3 p.
BIS 1 6 p.
BIS 2 5 p.
BIS 3 4 p.
BIS 4 3 p.

  Kansainvälisten näyttelyiden PN/PU-sijoituksiin lisätään kuhunkin kaksi (2) lisäpistettä,
samoin RYP- ja BIS-sijoituksiin. Arvosanasta erinomainen (ERI) saa aina kaksi (2) lisäpistettä, myös ilman sijoitusta.
Oman rotujärjestön pääerikoisnäyttelystä saa viisi (5) lisäpistettä ja muista SDY-FDF ry:n erikoisnäyttelyistä kolme (3) lisäpistettä.

Yhden tai kahden roturyhmän käsittävistä näyttelyistä jaetaan BIS-kehästä vain RYP-pisteet.

PK-saavutukset pisteytetään seuraavasti:

Käyttäytymiskoe: hyväksytty 4 p. hylätty 1 p.

Luonnetesti: hyväksytty 8 p. hylätty 2 p.

Palveluskoirakokeet: Osallistumisesta saa yhden (1) pisteen riippumatta saako tulosta.

Jälki-, haku-, etsintä-, viesti- ja suojelukoe:

ALO AVO VOI
1. Tulos 3 p. 5 p. 8 p.
2. Tulos 2 p. 3 p. 6 p.
3. Tulos 1 p. 2 p. 4 p.


Erikoisjälki (FH):
Tulos 1. 2.
3 p. 8 p.


Kansalliset pelastuskoirakokeet, jälki ja haku:

Hyväksytty 8 p.

Kansallinen pelastuskoirakoe, raunio:

Hyväksytty A B
3 p. 8 p.


4  §

Sääntöjä ja tuloksia koskevat erimielisyydet ratkaisee SDY-FDF ry:n Pohjanmaan alaosaston hallitus, joka myös tekee sääntöihin mahdolliset muutokset ja korjaukset.

Nämä säännöt astuivat voimaan 06.09.2004.Takaisin ylös!